Starthjælp til netværk

Giv dit netværk den bedste start

En proces der vil gøre en forskel for dit netværk. Forventningsafklaringer og visionsarbejde skaber et meget effektivt netværk fra start.
Her bliver I guidet gennem et forløb der tager jeres netværks-ide til den flyveklare netværksstrategi, faciliteret af en professionel proceskonsulent.
Ved hjælp af specialudviklede værktøjer føres initiativtagerne/deltagerne til netværket igennem en proces, der hjælper dem med at få klarlagt:

  • formål
  • fokus
  • værdier
  • mål
  • frekvens

– denne afklaringsproces hjælper netværket til at kommunikere meget præcist. Den klare kommunikation og afklaringen er meget afgørende for at tiltrække de rigtige deltagere til netværket og til at forebygge konflikter.Processen skræddersyes til netop jeres netværk. Det anbefales at initiativtagere og alle nøglepersonerminimum er med i processen.

Anbefalet antal deltagere er ml. 5-20 personer.

Varighed 3-5 timer alt efter antallet af deltagere.

For nærmere info, kontakt Marina Hjørdie på marina@hjordie.dk eller tlf. 29781230