Klynger

Klynger er store komplekse netværk

Erhvervsklynger er også netværk, store komplekse netværk af netværk bestående af flere virksomheder, organisationer, videninstitutioner og offentlige instanser, som er gået sammen om netværkssamarbejder og partnerskaber, såkaldt triple helix samarbejde.

Selvom det er en mere kompleks opgave at facilitere klynger, er det stadig de samme værktøjer og den samme netværksenergi der skal forvaltes. Skal man skabe succesfyldte klynger kræver det klyngefacilitatorer, som er godt klædt på til opgaven.

Marina Mana Petersen har udover sin netværksekspertise også stor erfaring med klyngearbejde, hun har bl.a. været ansvarlig for en 1 årig klyngefacilitatoruddannelse i Væksthus Hovedsstadsregionen, udviklet en klyngewiki, arbejdet med klyngeudvikling indenfor oplevelsesindustrien og fødevarer bl.a. på Bornholm og i Østersøområdet indenfor outdoor turisme.

Marina er certificeret Cluster Faciltator og Advanced Cluster Facilitator hos Cluster Navigators (Ifor Willams) og BSR Innonet og har været en del af klyngefacilitatornetværket i REG X.