Klynger

Klynger er store komplekse netværk

Erhvervsklynger er også netværk, store komplekse netværk af netværk bestående af flere virksomheder, organisationer og offentlige instanser, som er gået sammen om et netværkssamarbejde.

Selvom det er en mere kompleksopgave at facilitere klynger, er det stadig de samme værktøjer og den samme netværksenergi der skal forvaltes. Skal man skabe succesfyldte klynger kræver det en klyngefacilitator, som er godt klædt på til opgaven.

 

Marina Hjørdie har udover sin netværksekspertise også stor erfaring med klyngearbejde, hun har bl.a. været ansvarlig for en 1 årig klyngefacilitatoruddannelse i Væksthus Hovedsstadsregionen, udviklet en klyngewiki, været procesudvikler og facilitator i projektet “klyngeudvikling i udkantsområder på Bornholm”, primært

med fokus på oplevelsesindustrien og fødevarer.

Marina er certificeret Cluster Faciltator og Advanced Cluster Facilitator hos Cluster Navigators (Ifor Willams) og BSR Innonet og har været en del af klyngefacilitatornetværket i REG X.